Amorinen är den lilla förskolan med de stora visionerna. Vi har hög personaltäthet med låg personalomsättning och fokus på barns utveckling och lärande för livet. Genom att välja ett föräldrakooperativ får ni större inblick i ert barns vardag samtidigt som barngrupperna är mindre än på många andra förskolor. Vi säkerställer att barnen ges undervisning av god kvalitet utifrån läroplanen genom systematiskt arbete som leds av pedagoger och rektor. Kommunikation och dokumentation används genom appen Tyra där ni kan följa barnets individuella lärande samt det sociala samspelet i gruppen. Barns delaktighet och inflytande har stort utrymme för att lägga grunden till ett lustfyllt lärande och en tro på sin egna förmåga. Omsorg och undervisning är de centrala delarna som ska samspela när barnet ska utvecklas och vara tryggt. Ni ställer enkelt ert barn till vår kö genom Österåker kommuns hemsida: Medborgar Web för Utbud, Ansökan och Placering. (ist-asp.com)

Amorinen

Amorinen

Livet på förskolan