Amorinen är den lilla förskolan med de stora visionerna. Vi har hög personaltäthet med låg personalomsättning och fokus på barns utveckling och lärande för livet. Genom att välja ett föräldrakooperativ får ni större inblick i ert barns vardag samtidigt som barngrupperna är mindre än på många andra förskolor. Ni ställer enkelt ert barn till vår kö genom Österåker kommuns hemsida: Medborgar Web för Utbud, Ansökan och Placering. (ist-asp.com)

Amorinen

Amorinen

Livet på förskolan